Rakovina plic, příčiny a příznaky: předcházejme jí

Rakovina plic je jedním ze tří nejčastějších nádorových onemocnění. To znamená, že čtvrtina pacientů s rakovinou trpí rakovinou plic. Jedná se o mimořádně agresivní onemocnění. Z nádorových onemocnění je to právě rakovina plic, která vede nejčastěji k úmrtí. Včas rozpoznaná rakovina plic je v mnoha případech léčitelná nebo je možné alespoň zastavit růst a roztroušení nádoru. Nicméně bez včasné diagnózy a vhodné léčby je šance na přežití velmi nízká.

Rakovina plic, příčiny a příznaky: předcházejme jí

Jedním z předpokladů zdravého fungování našeho organismu jsou zdravé plíce. Jejich funkcí je příjem vdechnutého kyslíku, který se následně krví dostává do každé buňky organismu. Při zužitkování kyslíku se vzniklý oxid uhličitý dostává zpět do krve a výdechem se z organismu vyloučí. Vznikem nádoru dochází k narušení tohoto procesu, respektive tento proces se postupně stává nemožným, a proto způsobuje neléčená rakovina plic smrt.

Porucha tvorby buněk

 Většinu plicních buněk tvoří buňky sliznice,  které vytvářejí hlen: zajištěním kluzkosti pečují o plynulý proces přijímání kyslíku a vylučování oxidu uhličitého z organismu. V plicích se nachází i velké množství nervových buněk, které vytvářejí hormony a krevní a strukturální buňky. Ve zdravém organismu vznikají neustále nové buňky. Jejich úkolem je náhrada odumřelých nebo poškozených buněk. Stává se ale, že je tento řád narušený a buňky se tvoří i tehdy, pokud to není třeba, přičemž staré a poškozené buňky neodumírají. Tyto přebytečné buňky se po nějaké době nahromadí, čímž vytvářejí nádorovou tkáň.

Existuje více druhů rakoviny plic

Lékařská věda registruje téměř dvacet druhů rakoviny plic, které můžeme rozdělit zhruba do dvou skupin:

●       Nemalobuněčná rakovina plic: vyskytuje se častěji a postihuje většinou buňky sliznice.

●       Malobuněčná rakovina plic: vyskytuje se méně často a tvoří se na buňkách odpovědných za sekreci hormonů nebo na nervových buňkách. Pojmenování malobuněčná rakovina vychází z toho, že nádor není viditelný volným okem a je možné ho pozorovat pouze pod mikroskopem.

V závislosti od druhu rakoviny plic se může jednat o  její zhoubnou nebo nezhoubnou formu:

●       Nezhoubná forma rakoviny plic: nádor zřídkakdy ohrožuje život pacienta. Většinou není nutný chirurgický zákrok, ale přesto je doporučována častá kontrola. Charakteristickým znakem nezhoubné formy rakoviny plic je, že nenapadne buňky a tkáně nacházející se v blízkosti nádoru a nerozšiřuje se do celého organismu.

●       Zhoubná forma rakoviny plic: vyžaduje si odstranění nádoru. Přesto ale může dojít k jeho obnovení. Rakovinné buňky prolomí buňkové zdi, napadnou blízké tkáně a krví se mohou dostat do jakékoliv části organismu. Metastázy rakoviny plic mohou proto postihnout i orgány vzdálenější od místa vzniku.

Nejčastější příčinou vzniku rakoviny plic je kouření.

Je známo málo typů rakoviny plic, jejichž důvod je možné jednoznačně definovat. Právě taková je rakovina plic, vyvolaná ve většině případů kouřením, kterého nejsou ušetřeni ani pasivní kuřáci. Škodlivé látky, které se vyskytují v cigaretovém kouři (je jedno, zda jde o cigaretu, dýmku nebo doutník), totiž bezprostředně poškozují plicní buňky a spouštějí rakovinotvorný proces. Mezi rizikem onemocnění rakovinou plic a kouřením je přímá úměrnost: čím je někdo silnějším kuřákem, tím větší je riziko, že mu cigaretový kouř časem způsobí nádor.

Další rizikové faktory

Téměř pro každý nádor a tedy i pro rakovinu plic, platí, že riziko vzniku onemocnění zvyšuje nesprávná životospráva, nevhodná výživa a stres. Nicméně existují i takové látky, které vysloveně vytvářejí  náchylnost k rakovině plic. Takovou je např. radon, radioaktivní plyn bez barvy a zápachu, který se obvykle tvoří v půdě a skalách. Neohrožuje ale jenom horníky: může se stát, že radon prosákne také do bytů. Jeho vliv je mnohem silnější a ničivější než kouř z cigaret. Naštěstí se s tímto plynem dostává do styku pouze malé množství osob. Bezprostřední riziko představuje i soustavné vdechování azbestu, arzénu, chromu, niklu, sazí a dehtu. Vznik rakoviny plic silně ovlivňuje i míra znečištění vzduchu a také věk: onemocnění diagnostikují převážně u osob nad 65 let. Důležitou roli zde hraje i dědičnost. Tímto onemocněním trpí častěji osoby, jejichž příbuzní rakovinu měli. Riziko je v tomto případě o to větší, čím bližším příbuzným je člen rodiny, který rakovinu měl.

Včasné rozpoznání může zachránit život

Rozpoznání a léčbu rakoviny plic komplikuje skutečnost, že její první příznaky nejsou jednoznačné. Může se stát, že nádor je ze začátku úplně bezpříznakový, bezbolestný a nemá viditelné či citelné symptomy. A právě proto je v zájmu včasné diagnózy velmi důležité být seznámen s příznaky a absolvovat skríningové vyšetření – týká se to obzvláště kuřáků.

Příznaky rakoviny plic

●       Lapání po dechu a dušnost již vlivem malé zátěže nebo i v klidu

●       Pokud se nádor nachází pod hrudní částí, může se vyskytnout prudší bolesti žeber

●       Záchvaty hlenového nebo krvavého kašle

●       Bezdůvodná únava

●       Všeobecná vyčerpanost

●       Nechutenství

Co říkají vědci?

Na nebezpečí pasivního kouření upozornili vědci londýnského Wolfson Institute of Preventive Medicine. Hodnotili třicet sedm výzkumů (dohromady 4626 případů) a zjistili, že relativní riziko vzniku rakoviny u těch, jejichž manželský partner kouří, je 24 procent a korigovaná hodnota činí 26 procent. Podle analýzy uveřejněné v časopisu British Medical Journal riziko vzniku rakoviny plic výrazně zvyšuje přítomnost při někom, kdo kouří: tedy pokud manželský partner kouří ve velké míře a pasivní kuřák vdechuje větší množství cigaretového kouře (delší dobu), stoupá i riziko onemocnění.

Věděli jste?

10 až 15 procent kuřáků vnímá příznaky rakoviny plic a asi 5 procent osob s nádorem na plicích je pasivními kuřáky.

Rakovina jícnu zjištěná z dechu | Horké nápoje škodí 153

Jako každý zhoubný nádor, i rakovina jícnu má nejvyšší šance na vyléčení tehdy, pokud se léčba začne v raném stadiu onemocnění. V tom může pomoci nová metoda, která již z dechu ukáže přítomnost rakoviny jícnu, způsobené často konzumací horkých nápojů. Vědci Čínské akademie věd vyvinuli proton-transferově reakční hmotnostní spektrometr, který s velkou pravděpodobností prokáže rakovinu jícnu a ...
Čtěte dále

Rakovina slinivky a stanovení diagnózy 153

Revoluční metoda v diagnostice rakoviny slinivky je aplikace smartfónu, která již v raném stádiu varuje před onemocněním. Na selfie (fotografie pořízené telefónem) so speciálnim programem zkoumá oční bílko. Tento program může být vhodný nejen pro detekci rakoviny slinivky, ale také pro detekci onemocnění jater. Léčbu rakoviny slinivky delá extrémně obtížnou to, žeonemocnění je možné rozpoznat...
Čtěte dále

Pšeničné klíčky – vynikající volba v boji proti rakovině 50

Pšeničné klíčky jsou „koncentráty zdraví“- ve významném množství obsahují aminokyseliny, mastné kyseliny, minerální soli, bílkoviny a vitamíny. Pšeničné klíčky jsou mimořádně bohaté na vitamíny E, které mají antioxidantní účinky, díky čemuž pšeničné klíčky účinně bojují proti stárnutí a jsou účinné také proti volným radikálům odpovědným za vznik rakoviny. Pšeničné zrno se skládá ze čtyř částí: ...
Čtěte dále