Léčba Parkinsonovy nemoci a bakterie střevní flóry

Narušení rovnováhy střevní flóry, která je součástí trávícího systému, zvýšení nebo snížení množství střevních bakterií může přímo souviset s početným množstvím onemocnění neurologického původu. Jedním z nich je Parkinsonova nemoc. Podle nejnovějších výzkumů je za vznik tohoto onemocnění resp. její závažnost zodpovědný i stav střevní flóry.

Léčba Parkinsonovy nemoci a bakterie střevní flóry

Parkinsonova nemoc je stále rozšířenějším onemocněním, které se týká ve větší či menší míře několika milionů lidí na celém světě. Většinou se projeví až v pokročilém věku – Parkinsonovou nemocí trpí 1% osob starších jak 60 let – před dovršením 30 roku života zaregistruje první příznaky 1% lidí, zatímco u osob mladších jako 40 let je to 5%. I když příčiny jejího vzniku mohou být genetické nebo mohou pocházet z prostředí člověka, Parkinsonova nemoc vznikne s větší pravděpodobností u osob s rodinnou anamnézou (tedy přítomností tohoto onemocnění v rodině v minulosti).

Střevní bakterie a Parkinsonova nemoc: byla zjištěna jejich souvislost

V současnosti není známá přesná příčina vzniku Parkinsonovy nemoci, proto je zjištění souvislosti mezi stavem střevní flóry resp. počtu určitých střevních bakterií a vznikem nemoci velmi významné. Odborníci v oblasti výzkumu na Univerzitě v Helsinkách (Helsingin yliopisto) a odborníci Centrální univerzitní nemocnice v Helsinkách (Helsingin seudun yliopistollinen keskussairaala) uskutečnili porovnání střevní flóry 72 pacientů trpících Parkinsonovou nemocí a 72 zdravých osob. Zjistili, že u osob trpících Parkinsonovou nemocí byl počet bakterií Prevotellaceae o 77,6% nižší v porovnání se složením zdravé střevní flóry nebo tento druh nebyl přítomný vůbec. Finští vědci dokázali souvislost dalšího bakteriálního rodu s názvem Enterobacteriaceae, kterého přítomnost může způsobovat např. ztrátu rovnováhy resp. zapříčinit také těžkosti s chůzí, které jsou průvodními příznaky této nemoci. Došlo totiž ke zjištění, že čím je větší koncentrace bakterií Enterobacteriaceae ve střevní flóře, tím jsou horší motorické funkce pacientů. Z těchto zjištění teda vyplývá, že složení střevní flóry sehrává významnou roli při vzniku pohybových těžkostí souvisejících s Parkinsonovou nemocí. Znalostí přesného počtu bakterií Enterobacteriaceae a Prevotellaceaek je možné jednodušeji a přesněji určit závažnost Parkinsonovy nemoci, co napomáhá také při určení účinnějších léčebných metod. Výsledky výzkumů jsou mimořádně důležité i proto, že poukazují na fakt, že přinavrácení rovnovážného stavu zdravé střevní flóry, snížení resp. zvýšení počtu určitých střevních bakterií může přispět k prevenci resp. léčbě tohoto onemocnění. V zájmu tohoto se však musí zjistit příčina růstu počtu bakterií Prevotellaceae a drastického poklesu bakterií Enterobacteriaceae.

Zachování zdravé střevní flóry

Nezapomeňme, že 80% imunitního systému se nachází v trávícím systému, proto stav střevní flóry bezprostředně ovlivňuje obranyschopnost organismu. Lékaři doporučují, abychom se v zájmu udržování zdravé rovnováhy střevní flóry resp. v zájmu opětovného získání tohoto stavu zbavili svých škodlivých návyků, v první řadě kouření a zvýšené konzumaci alkoholu, abychom se stravovali zdravě a abychom si dopřáli co nejvíce pohybu.

Věděli jste, že..?

Pravidelná detoxikace a očista střeva jsou velmi důležité, jako i to, abychom alespoň jednou za rok absolovovali jednu antiparazitní kúru. Přestože paraziti udomácněné v našem trávícím systému často nezpůsobují viditelné příznaky, mohou velmi lehce narušit rovnováhu střevní flóry a zapříčinit tak vznik různých onemocnění – podle odborníků v oblasti výzkumu kromě jiného i vznik Parkinsonovy nemoci.

Parkinsonova choroba a její léčba: mohou pomoci probiotika 153

Parkinsonova choroba je stále rozšířenější, a zahrnuje mnoho milionů lidí na světě. Obvykle se vyskytuje u starších pacientů, 1% lidí starších nad 60 let trpí její následky, 1% spozoruje její první symptomy ve věku 30 let, a 5% před dosažením věku 40 let. Důvodem může být také faktor přostredí, ale je pravděpodobnější, že se vyskytne u osob, u kterých se tato nemoc nachází také v rodinné anamnéze....
Čtěte dále

Příznaky Parkinsonovy nemoci | Existují i včasné projevy 54

Onemocnění nazývané Parkinsonova nemoc, patřící do skupiny onemocnění pohybového aparátu a onemocnění jemné motoriky, poprvé popsal v roce 1817 James Parkinson. Jedná se o onemocnění centrálního nervového systému, první příznaky se mohou objevit až několik desítek let (klidně i 30 let) dříve než se projeví ty příznaky, které si člověk obvykle pod pojmem Parkinsonova nemoc představí.   V...
Čtěte dále

Co zapříčiňuje zácpu a jaké mohou být její dopady? 1

Zácpa (obstipace) je téma, o kterém sice neradi mluvíme, ale určitě se s ní každý minimálně jednou, spíše však vícekrát potkal. Co je to zácpa? Zácpa vznikne, když vyprazdňování probíhá zřídkavě, resp. jen s obtížemi. Časový interval mezi dvěma stolicemi se může lišit u každého jednotlivce. Jsou lidé, kteří mají stolici i třikrát denně, ale i lidé, kteří jen jednou – dvakrát týdně. Obecně lz...
Čtěte dále