Elisa Napoli

Elisa Napoli

Jmenuji se Elisa Napoli. Už několik let se věnuji fytoterapii a působím jako trenérka a poradkyně v oblasti životosprávy a zdravé výživy. Odborné studium a vysokoškolské vzdělání jsem získala na římské akademii Accademia Nazionale Comunicazione e Immagine (ANCI). Byla jsem posluchačkou fytoterapeutické akademie Accademai delle Erboristiche a zúčastnila jsem se kurzu NUTRIFOR Master di specializzazione - Nutrizione umana e alimentazione. V současnosti studuji psychologii na římské univerzitě Sapienza Università di Roma.
 
Věnuji se především integrativní medicíně, fytoterapii a poradenství životního stylu. Prevenci pokládám za velmi důležitou, protože právě ochrana zdraví je tou nejlepší zbraní v boji proti onemocněním. Zároveň se snažím prezentovat všechny způsoby léčby, které by se tak mohly stát moderními (klinickými) léky.
 

Noémi Gergelyová

Noémi Gergelyová

Diplom z dietetiky jsem získala na Fakultě zdravotnictví a sociálních věd Univerzity Semmelweis. Velký význam má pro mě zdravý způsob života a zdravý životní styl. Mým cílem je proto seznamovat širokou veřejnost o jeho pozitivech a zdravotních přínosech. Svým pacientům nabízím účinnou pomoc v boji proti civilizačním onemocněním, ráda pomohu i lidem, kteří žijí v permanentním stresu a v neposledním řadě i sportovcům. Ve své práci se zabývám i dětmi, u nich je na prvním místě důležitá prevence a výchova ke zdravému životnímu stylu a z tohoto důvodu organizuji různé přednášky a workshopy na toto téma. S velkou laskavostí pomáhám pacientům trpícím poruchami příjmu potravy, v procesu pomalé změny jejich způsobu života a stravování a zůstávám navždy jejich věrným společníkem.

 

Beatrix Hajnalka Ács

Beatrix Hajnalka  Ács

Jmenuji se Hajnalka Beatrix Ács a ukončila jsem studium na ACCA (dále jen Asociace Chartered Certified), obor marketing management úroveň F1-F2-F3. Dva roky jsem pracovala v General Electric, kde jsem byla zodpovědná za italské národní účetnictví. Potom jsem posílila tým Vodafone Finance Procure to pay.

Zdravý životní styl, zdravá výživa a správná životospráva byly hlavní atributy v mém životě (už od dětství). Od 6 let jsem soutěžila jako běžkyně a podařilo se mi získat 63 medailí. V dnešní době jsem studentkou  Anglofonního Studia, kde získávám základy práva v angličtině. Kromě toho jsem získala certifikát na  International School for Fitness and Recreation institutu o životním stylu a stala jsem se wellness trenérkou. Hovořím anglicky na úrovni A, na úrovni B ovládám italštinu a mám základní znalosti španělštiny.

Jsem odborným poradcem Vitalitas Magazínu a Magazínu o životním stylu, mé publikace jsou ve všech případech založeny na vědecky prokázaných skutečnostech a jsou psány na základě mých odborných překladatelských znalostí.

MUDr. Zoltán Szabó

MUDr. Zoltán Szabó

Narodil jsem se 22. března 1967 v rumunském městě Marosvásárhely. V roce 1992 jsem získal diplom na Lékařské fakultě Univerzity Semmelweis v Budapešti. V letech 1997 – 2005 jsem úspěšně získal akreditaci v oboru léčba onemocnění dutiny ústní a chrupu, z čelistní ortopedie, v oboru revizní zubní lékařství a v oboru zubních náhrad.

 

 

Melinda Moharošová

Melinda Moharošová

Hlavní oblast mého profesionálního působení spočívá v léčbě nadváhy a obezity, především však v prevenci různých civilizačních onemocnění (kardiovaskulární a cévní onemocnění, nádorové onemocnění) a v poradenství pro těhotné ženy.

Anita Szarková

Anita Szarková

Diplom z dietetiky jsem získala na Fakultě zdravotnictví a sociálních věd Univerzity Semmelweis. V současnosti pracuji na oddělení gastroenterologie ve zdravotním zařízení Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, kde každý den získávám cenné odborné zkušenosti. Kromě toho působím i na chirurgickém, diabetologickém a revmatologickém oddělení. V rámci ambulantní péče se věnuji široké škále pacientů, při kterých mohu přistoupit k využití různých metod dietoterapie.

 

MUDr. Terézia Fausztová

MUDr. Terézia Fausztová

Narodila jsem se 25. července 1943 ve městě Moháč, kde jsem úspěšně ukončila studium na gymnáziu. Diplom v oboru medicíny jsem získala v roce 1969 na Lékařské fakultě Univerzity v Péči. V roce 1974 jsem úspěšně absolvovala atestaci v oboru interní lékařství, v roce 1984 v oboru kardiologie.

MUDr. Csaba Podlupszki

MUDr. Csaba Podlupszki

Narodil jsem se 7. 12. 1971 ve Štúrově. Základní školu jsem ukončil ve Štúrově, střední školu jsem absolvoval v Bratislavě na gymnáziu s maďarským vyučovacím jazykem na Dunajské ulici. V roce 1991 jsem se stal posluchačem Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, kde jsem v roce 1997 úspěšně odpromoval. V letech 1997 – 2003 jsem pracoval v nemocnici v Komárně na interním oddělení a zároveň jsem v roce 2000 úspěšně složil I. kvalifikační atestaci v oboru interní medicína. Od roku 2003 působím jako odborný lékař v gastroenterologické ambulanci, po úspěšném absolvování II. kvalifikační atestace v oboru gastroenterologie v roce 2004 jako samostatný gastroenterolog. V letech 2006 – 2009 jsem jednou týdně působil jako gastroenterolog v nemocnici v maďarském Ostrihomu.

MUDr. Eva Apoštolová

MUDr. Eva Apoštolová

Je absolventkou Lékařské fakulty Univerzity v Budapešti, svoji praxi získala v Ústavu na léčbu kožních onemocnění v X. budapešťském obvodě. Později pracovala na dermatologickém oddělení Ústřední vojenské nemocnice, kde se od popředních dermatologů naučila, že je třeba léčit člověka vždy jako celek a nejenom odstraňovat příznaky kožních onemocnění. Už více jako dvě desetiletí úspešně vede svou soukromou ambulanci, z toho deset let působí spolu s dalšími medicínskými specialisty v organizaci Broadway Orvosi Centrum. Svoji práci považuje za poslání i zálibu v jednom a tvrdí, že dermatologie je práce těžká, ale nádherná.