Srdeční infarkt – je v pozadí genetická porucha?

í příčinou srdečního infarktu je v rozhodujícím množství případů koronární onemocnění, tj. zúžení koronární cévy způsobené jejím vápenatěním, zapříčiněným usazeninami cholesterolu. Vědci nedávno zjistili, že při vytváření krevních sraženin, které ucpávají cévy, hrají roli i chybné geny.

Srdeční infarkt – je v pozadí genetická porucha?

Hlavní vyvolávací příčinou srdečního infarktu je v první řadě ukládání cholesterolu, resp. jiných látek v žilách a kornatění koronární cévy. Zvýšená tvorba krevních sraženin je následkem zvýšeného množství tuků v krvi, které může mít podle nejnovějších výzkumů na svědomí i chybná činnost dvou genů. Tato genetická vada může zvyšovat riziko vzniku srdečně cévních onemocnění.

Jedním z klíčových faktorů je LDL cholesterol

Vědcům z Broad Institute v Massachusetts General Hospital se jako prvním na světě podařilo zmapovat geny, které jsou s největší pravděpodobností odpovědné za srdeční infarkt s následkem smrti. Ve výzkumu trvajícím 10 let analyzovala skupina lékařů DNA více než 26 tisíc pacientů, přičemž polovina adeptů již v minulosti překonala srdeční infarkt. Právě u nich byla prokázána nesprávná činnost receptorických genů LDL (špatného) cholesterolu, následkem čeho dochází k neadekvátní metabolizaci LDL cholesterolu. Vlivem takto vzniklé vysoké hladiny LDL cholesterolu se hladina tuků v krvi postižených zvýší a takto vzniklé sraženiny zabraňují zdravému proudění krve, čímž se zvyšuje riziko srdečního infarktu.

Receptorické geny APOA5 a LDL

Podle vědců se na vzniku infarktu podílí i porucha jiného genu. Vlivem mutace se gen APOA5 (apolipoprotein A-V) v podstatě vypne, čímž způsobí chorobné zvýšení hladiny triglyceridů v krvi. Tato změna zdvojnásobí možnost výskytu srdečního záchvatu. Mutace má za následek hyperaktivitu genu, kvůli čemu dochází k stimulaci imunitního systému, zejména T buněk nesprávným způsobem. 

Neustále se zkoumá role genů

Geny způsobující srdeční onemocnění jsou zkoumány vědci již několik desetiletí. Nedávno objevili pozitivní mutaci genu APOC3 (apolipoprotein C-III), snižujícího hladinu LDL cholesterolu. Jedna alela mutovaného genu APOC3 je nefunkční, což způsobuje u heterozygotních jedinců snížení hladiny LDL cholesterolu a triglyceridů a zároveň zvýšení hladiny HDL dobrého cholesterolu, který pomáhá při prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Vědci díky těmto novým poznatkům doufají, že se jim jednou podaří vyvinout lék, kterým by se výskyt infarktu redukoval.  

Věděli jste?

Srdeční infarkt nezávisí od věku, může se přihodit komukoliv a ženy do menopauzy jsou proti němu více chráněny. Mladší věkovou skupinu tvoří asi 5 % postižených, přičemž v jejich případě má záchvat vážnější následky. Poškození srdečního svalu způsobuje ve většině případů trvalou invaliditu nebo dokonce smrt.

Srdeční infarkt se může vyskytnout u každého 177

Srdeční infarkt dominuje jako jedna z nejčastějších příčin úmrtí. Navzdory tomu, že postihuje věkovou skupinu mezi 50 - 60 lety, čím dál častěji se vyskytuje i v mladším věku. V zájmu toho, abychom se mu s větší pravděpodobností vyhli, je důležité poznat příčiny srdečního infarktu. Srdeční infarkt - infarkt myokardu - nastává tehdy, kdy proud krve vedoucí do srdečního svalu uvázne. Pokud nedo...
Čtěte dále

Infarkt a jeho příznaky | Potíže a symptomy 63

V případě srdečního infarktu je nejdůležitější, aby se nemocný co nejdříve dostal do nemocnice. Největší šance má, pokud víme, jaké jsou příznaky infarktu, a včas zavoláme záchrannou službu. Ještě něco: příznaky srdečního infarktu se objevují často před záchvatem a je třeba je brát v zájmu předcházení infarktu vážně. Většina příznaků, které poukazují na srdeční infarkt, se týká hrudníku, nemo...
Čtěte dále

Kardiovaskulární onemocnění | Varovné signály 63

Je už dávno známo, že náš biologický věk nezávisí na počtu let, ale od stavu našich cév. Znalost aktuálního stavu cév je proto z hlediska našeho zdraví velmi důležitou informací. Kardiovaskulární onemocnění zapříčiněné arteriosklerózou v důsledku nezdravého života bez dostatečného pohybu, kouření, nezdravého stravování či jiných negativních vlivů z okolí jsou bohužel v naší zemi velmi častým probl...
Čtěte dále